„Почистване и поддържане на санитарно-охранителните зони на водоизточници и съоръжения експлоатирани от ”ВиК” ЕООД Стара Загора.

Вид на процедурата: събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли30.01.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли30.01.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли30.01.2019г.
Документация за участиеИзтегли30.01.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли30.01.2019г.
Протокол на комисиятаИзтегли26.03.2019г.
ДоговорИзтегли16.04.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД