„Доставка на асфалтови смеси и битум за „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли12.12.2018г.
ДокументацияИзтегли12.12.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли12.12.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли12.12.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли12.12.2018г.
Решениe за одобряване на обявление за изменениеИзтегли19.12.2018г.
ИнформацияИзтегли09.01.2019г.
СъобщениеИзтегли23.01.2019г.
Решение за прекратяванеИзтегли12.03.2019г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли25.03.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД