„Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли22.11.2018г.
Документация за участиеИзтегли22.11.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли22.11.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли22.11.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли22.11.2018г.
ПротоколИзтегли28.02.2019г.
Решение за класиранеИзтегли28.02.2019г.
Решение за класиранеИзтегли02.05.2019г.
Обявление за възложена поръчка Изтегли17.07.2019г.
ДоговорИзтегли17.07.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД