„Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли08.10.2018г.
ДокументацияИзтегли08.10.2018г.
ДокументацияИзтегли08.10.2018г.
ДокументацияИзтегли08.10.2018г.
ДокументацияИзтегли08.10.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли08.10.2018г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли15.10.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД