„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли08.10.2018г.
Документация за участиеИзтегли10.10.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли10.10.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли10.10.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли10.10.2018г.
Протокол и докладИзтегли13.12.2018г.
Решение за класиранеИзтегли13.12.2018г.
Решение за прекратяванеИзтегли01.03.2019г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли22.03.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД