„Абонаментно сервизно обслужване и програмно обезпечаване на апаратни средства, изграждащи системата за дистанционно управление и визуализация и SCADA система на обекти на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора, реконструкция на апаратни и програмни средства на SCADA система на ПС „Ягода“ II и III подем и изграждане на нови обекти и присъединяването им към съществуващата SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора ”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.08.2018г.
Документация за участиеИзтегли15.08.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли15.08.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли15.08.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли15.08.2018г.
ПротоколИзтегли22.11.2018г.
Решение за класиранеИзтегли22.11.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли07.01.2019г.
Договор ОП1Изтегли07.01.2019г.
Договор ОП2Изтегли07.01.2019г.
Договор ОП3Изтегли07.01.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД