„Доставка на товарни автомобили и каналопочистваща машина”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли25.07.2018г.
ДокументацияИзтегли25.07.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли25.07.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли25.07.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли25.07.2018г.
ПротоколИзтегли13.09.2018г.
Решение за класиранеИзтегли13.09.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли15.10.2018г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли15.10.2018г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли15.10.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли16.10.2018г.
Договор за обособена позиция №3Изтегли16.10.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД