„Услуга чрез хидрогеоложко проучване – проучвателен сондаж за вода в земни, скални и песъчливи почви“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли04.06.2018г.
Документация за участие 1Изтегли04.06.2018г.
Документация за участие 2Изтегли04.06.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли04.06.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли04.06.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли04.06.2018г.
ПротоколИзтегли19.07.2018г.
Решения за класиранеИзтегли19.07.2018г.
Решение за класиране - ОП 3Изтегли30.08.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли18.09.2018г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли18.09.2018г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли18.09.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД